Perso-Pool

Persopool ass fir motivéiert Leit déi eng Aarbecht am Ëmweltberäich sichen a Gemengen, déi eng Persoun astelle wëllen!

Ob dëser Säit kennen déi verschidden Demanden  vun Demandeur an Offreur d’Emploi gesammelt an agesinn ginn.

Kontaktéiert ons !

 • FELTEN Gilles
  Umweltgeowissenschaften/Environmental Sciences
 • FOSSI Jules
  Responsable Qualité Securité et Environnement
 • SILVA Stivon
  Licence en Biologie
 • BEFANG Nnem Moses
  Master in Spatial Development and Analysis
 • BLONDEAU Julien
  Educateur à l'environnement
 • CASSE Sébastien
  Technicien en Hygiène, Sécurité, Environnement
 • CHARDON Rachel
  Ingénieur pour technologies et industries du Bois
 • DIEDERICH Michel
  Technicien en Environnement Naturel
 • GANTENBEIN Thierry
  DAP magasinier du secteur automobile
 • KAUFF Maxime
  Master of Engineering (Energymanagement)
 • LOPES Raphael
  Master en Sciences et Gestion de l’Environnement
 • RIES Robert
  Diplom-Geograph
 • SÄNGER Margit
  Diplom-Biogeografin
 • SERVAIS Cindy
  Maîtrise Écologie et Aménagement
 • TIRONI Stéphanie
  étudiante en géographie
 • XAVIER Joseph
  International Hotel Development and Management

Aschreiwen

Aschreiwungsformular fir Léit déi eng Aarbescht am Ëmweltberäich sichen.

 • Accepted file types: pdf.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.