Berodung

 • Een Entretien ouni Pestiziden vun den kommunalen Gréngflächen

 • Konkret Hëllefstellung bei der Analyse an Konzeption vun Plans sectoriels, PAP&PAG, Commodo/Incommodo

 • Praktesch Ennerstzung beim Klimapakt

 • Ënnerstëtzung an Berodung bei  Projeten, Demarchen an Demanden vis-a-vis vun  staatlechen Institutiounen an Administratiounen

 • Sensibiliséierungscampagnen an ausschaffen vun pädagogeschen Aktivitéiten sief et fir Mataarbechter, Awunner oder Kanner

 • Ënnerstëtzung beim Ausschaffen vun ëmweltfrëndlechen, Co2 neutralen Fester, Aktivitéiten oder Campagnen.

 • Wéiederleeden vun Iddiën an Erfahrungsberichter aus Lëtzebuerg

 • Hëllefstellung beim Op-an Ausbau vun engem Servicer oder Cellule Ecologique Communal: Definitioun vun der Missioun, Konstruktioun vum Service, Konkretiséieren vun den Demarchen, Preparatioun vun den Virstellungsgespréicher an Examen

 • Bereedstellen vun Ausstellungsmaterial

 • Schulung vun Mataarbechter


Dir plangt eppes, wësst awer net wei dëst Aktivitéit ugoen oder ëmsetzen? Dir wéilt wëssen ob schonns ähnlech Projeten hei am Land zu engem gewëssenen Thema gemaach goufen?

Ziel vun der EBL ass et fir iech direkt an onkomplizéiert bei ärer alldeeglecher Aarbecht ënnerstëtzen ze kënnen!

Duerch hiert vaste Netzwierk an enk Relatiounen mat aneren Gemengen, mee och duerch laangjäreg Kooperatioun mat enger sëllechen Partner, Experten, Entreprisen an Institutiounen, kann d’EBL nämlech ob een een wäertvollen Erfahrung-an Informationspool zeréckgräifen an dësen bewosst opschaffen.

Kontaktéiert ons, frot einfach mol bei ons no!

All eenzel Demande gëtt vertraulech a sachlech behandelt.

Kontakt

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.