News

Projet zur Ënnerstëtzung vu lokale Betriber

ouni-pestizidenMat dem neie Projet “Blummen ouni Pestiziden – Eis Gemeng fir eng regional Produktioun“  huet déi national Campagne “Ouni Pestiziden” sech als Zil gesat ganz praktesch Ëmweltschutz ob kommunalem Niveau ëmzesetzen a gläichzäiteg déi regional, respektiv lokal Betriber ze ënnerstëtzen.

D’Gärtnereien hei am Land hunn et ëmmer méi schwéier sech am Beräich vun der Zierplanzeproduktioun géint d‘Konkurrenz aus dem Ausland ze behaapten. Fir frësch ausgebilte Jongäertner oder déi, déi nach an der Léier sinn, gëtt et oft zu enger reeller Hürd, sech berufflech ze établéieren oder eng Ausbildungsplaz ze fannen. De Verloscht vu Kompetenzen, Wëssen a laangjäreger Erfahrung stellt e grousse Risiko fir dëst ganzt Handwierk duer. Donieft huet d’Campagne „Ouni Pestiziden“ am Kader vun hiren Aktiounen an de leschte Joren musse feststellen, dass et de Gemengen quasi net méi méiglech ass, Planzen fir hir Gréngflächen anzekafen, déi net scho vu vir era mat Pestizide behandelt sinn.

Mam Projet “Blummen ouni Pestiziden – Eis Gemeng fir eng regional Produktioun“ wëll d’Campagne dëser allgemenger Tendenz entgéintwierken a nei Perspektive fir dës Beruffsspart schafen an an engems e wäertvolle Bäitrag zum Natur- an Ëmweltschutz liwweren. Duerch dat gezilt Erunzéie vu Blummen déi ouni den Asaz vu synthetesche Planzeschutzmëttel auskommen, gëtt e Qualitéitsmierkmal promouvéiert, duerch dee sech eis national Produzente kloër vun der auslännescher Konkurrenz (e.a. aus Holland an der Belge) ofhiewe kënnen.

De néidege Know-How fir esou eng Produktioun gëtt et schonn hei am Land a vereenzelt Betriber produzéiere nach gëftfräi Planzen. Eng verstäerkte Produktioun vu „Blummen ouni Pestiziden“ géif sech net nëmmen positiv op eis Natur an Ëmwelt auswierken, mee wier och kohärent mam Planzeschutzmëttelgesetz vun 2014, laut deem säit dem 1. Januar 2016 keng Planzeschutzmëttel méi op ëffentleche Flächen dierfen agesat ginn.

An deem Kontext invitéiert d’Campagne „Ouni Pestiziden“ Iech, bei dësem Pilotprojet matzemaachen, andeems schonn am Fréijoer 2017 geziilt bei där eng oder anerer  Plantatioun an Ärer Gemeng op dës „Blummen ouni Pestiziden“ zeréckgegraff gëtt. Esou ënnerstëtzt Äer Gemeng dat regionalt Handwierk an eng méi nohalteg Produktioun vun Zierplanzen zu Lëtzebuerg.

D’Partner vun der Campagne hëllefen Iech och gäre bei der Kommunikatioun mam Bierger a bidden Iech doriwwer eraus eng Plattform, iwwer déi Äert Engagement als Gemeng och op nationalem Niveau gewisen an honoréiert gett. An och bei der praktescher Ëmsetzung kann Äer Gemeng op eng kompetent a fachlech Ënnerstëtzung vun de verschiddene Partnerorganisatioune vun der Campagne  zeréckgräifen.

Gemengen, déi Interessi un dësem flotte Pilotprojet hunn, géinge mir bieden, sech spéitstens bis den 14. November 2016 mat eis a Verbindung ze setzen. Dësen Timing stellt sécher, dass eis national Produzente nach genug Zäit hunn, d’Produktioun fir d’Fréijoer 2017 un Äer Demande unzepassen. Gäre sti mir Iech fir méi détailléiert Renseignementer zur Verfügung.

Méi Informatiounen iwwert de Projet “Blummen ouni Pestiziden – Eis Gemeng fir eng regional Produktioun“  fannt Dir op der Internetsäit vun der Campagne “Ouni Pestiziden”