News

Opruff: Input gefrot zum Thema “nohaltegen ëffentlechen Akaf”

achat1Am Hibléck op dat neit Gesetz zum ëffentlechen Akaf, dat sech momentan um Instanzewee befënnt, ass d’EBL amgaang an Zesummenaarbecht mam Nohaltegkeetsminsitère en prakteschen Tool opzestellen, iwwer deen déi interesséiert Akteuren sech schnell an efficace iwwer d’Thema nohaltegen Akaf informéiere kënnen.

Dëst ass awer just iwwer e partizipative Prozess, zesumme mat alle concernéierten Akteuren a virun allem de Gemenge méiglech, déi duerno sollen domat schaffen. Dofir invitéiert de Ministère op eng Informatiounsversammlung, Mëttwochs, den 12 . Oktober 2016 um 10h30 am Héichhaus, wou de Projet präsentéiert gett, fir dass Dir all Ären Input zum Opbau vum Tool liwwere kënnt!

Hei fannt Dir déi offiziell Invitatioun vum Ministère.

Fir Iech umzemëlle, klickt w.e.g. hei