News

Modu 2.0 – Mobilitéit zesummen erreechen

MODU 2.0Enn Mee huet den MDDI hiert Konzept Modu 2.0 virgestallt. De Slogan vun dësem Konzept “Mobilitéit zesummen erreechen” weist däitlech, dass hei all Acteure gefrot si mat ze maachen. Sou sollen d’Bierger, d’Entreprisen an d’Gemengen aktiv un der Gestaltung vun enger nohalteger Mobilitéit fir Lëtzebuerg deel huelen.
Zum Konzept…