News

Grow – Monitoring vum Buedem

Grow _ Photo Caroline Martin“Grow” ass een europäesche Projet, deen duerch Biergerbedeelegung e flächendeckende Buedem-Monitoring erméigleche wëll. Dëst och fir d’Impakter vum Klimawandel ze dokumentéieren. Lëtzebuerg ass ee vun 9 Sitë fir d’Missioun Klima vu GROW. Matt Hëllef vun 1.000 Capteuren a mobillen Technologië sollen intresséiert Bierger, Gäertner a Bauren d‘Méiglechkeet kréie Buedemparameter wéi Fiichtegkeet an Temperatur ze moossen, hir Biedem besser kennenzeléieren an déi erhuewen Daten ze deelen an ze notzen. GROW gëtt vun 19 Partner an 9 Länner gedroen a vum europäesche Programm Horizon 2020 finanzéiert. D‘Visioun as en Citizen Science Observatoire iwwert de Buedem an d‘Klima an Europa.

Zu Lëtzebuerg huet CELL de Lead vum Projet a verdeelt am ganzen 1.000 dëser Miessgeräter. Jiddereen, deen Accès op een +/- uniformen Terrain vun 30x30m huet duerf matmaachen. Och Gemengen si gefrot a kënnen hier Terrainen (Gemeinschaftsgäert, Parken, Felder, Bëscher,…) zur Verfügung stellen. GROW bitt ausserdeem online Couren un iwwert de Buedem an Daten an et gëtt e GROW-Forum fir Froen ze stellen.

Bei Froen zu dësem Projet mellt iech bei CELL ënnert: grow@cell.lu beim Karine Paris (FR) (691737699) oder dem Tania Walisch (LU) (621700716)

Erkläerungsdokument vu CELL

Foto: Caroline Martin