News

“Eise Gaart” – E neie Site iwwert Gemeinschafsgäert

eise gaartDe CELL huet, mat der finanzieller Ënnerstëtzung duerch den MDDI, e neien Internetsite zum Thema Gemeinschaftsgäert op d’Been gestallt. De Site regruppéiert d’Gemeinschaftsgäert, déi een uechtert d’Land fënnt. Fir Gemengen ass dëst engersäits eng flott Méiglechkeet hier Gemeinschaftsgäert virzestellen an/oder iwwert dëse Wee néi Member ze fannen. Anerersäits kann een sech iwwert dëse Site och super informéieren an sech u bestoende Beispiller inspiréieren.

Den Internetsite besichen…