Member ginn

Mitglied-oder-Abonnent-werden_article
Wann Dir vun de Servicer vun der EBL profitéieren oder eis ënnerstetze wëllt, da si Dir hei richteg. Gemengen, Syndikater, Entreprisen, Organisatiounen, Institutioune oder Privatlait kenne nämlech Member bei der Emweltberodung Lëtzebuerg a.s.b.l. ginn.

Awer och haaptberufflech Ëmwelt-, Naturschutz-, Offall-, Energie- oder Klimaberoder oder einfach nëmme Privatpersounen, déi un Ëmweltthemen interesséiert sinn, kënne Privatmember bei der EBL ginn. D’Statutte vum Veräin, an deenen e.a. och d’Cotisatiounsbeiträg an d’Stëmmrechter op der Generalversammlung definéiert sinn, fannt Dir ënner Statuten 2019.

Matt enger Memberschaft oder engem Abonnement ënnerstetzt Dir net just d’Aarbescht vun der EBL mee Dir weist allgemengen Interessi um kommunalen Ëmweltschutz zu Lëtzebuerg an droot dozou bäi dass, d’Stëmm vun allen Ëmweltinteresséierte méi haart ze maachen.

Hei ënne fannt Dir di zwee Aschreiweformulaire fir Privatmember, resp. Abonnent bei der EBL ze ginn.


Äer Viirdeeler als Member oder Abonnent

 • Informatiounen iwwer Seminaire, Workshops a weider Événementer
 • Reductiounen op allen EBL-Seminairen a Konferenzen
 • Reductioune beim Kaf vu Publikatiounen
 • gratis Infomaterial a regelméissegen Ofstänn
 • gratis Basisrecherch vun Ëmweltinformatiounen
 • Vermëttlung vu kompetenten Expert’en
 • u.v.m

Jores-Cotisatioune fir Memberen an Abonnenten

 • Privatpersounen:
  50 €
 • Gemengen:
  350 € (+0,10 € / Awunner)
 • Entreprisen & Institutiounen:
  350 € (+1€ / Mataarbechter)
 • Syndikater:
  350 € (just als Syndikat)
 • Syndikater + Syndikatsgemengen:
  350 € (+0,10€ / Awunner)

  De maximal Betrag vun der Cotisatioun ass jeeweils op 3.500€ plafonnéiert


Privatmember ginn

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Abonnent ginn

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.