Member ginn

Mitglied-oder-Abonnent-werden_article
Wann Dir vun de Servicer vun der EBL profitéieren oder eis ënnerstetze wëllt, da si Dir hei richteg. Gemengen, Syndikater, Entreprisen, Organisatiounen, Institutioune oder Privatlait kenne nämlech Abonnent oder Member bei der Emweltberodung Lëtzebuerg a.s.b.l. ginn.

Uerdentleche Privatmember kann all haaptberufflechen Ëmwelt-, Naturschutz-, Offall-, Energie- oder Klimaberoder ginn. Mitglied kann jeder hauptberufliche Umwelt-, Naturschutz-, Abfall- oder Energieberater werden. Aner Privatpersounen kennen als außeruerdentleche Member opgeholl ginn. D’Statutte vum Veräin, an deenen e.a. och d’Cotisatiounsbeiträg an d’Stëmmrechter op der Generalversammlung definéiert sinn, fannt Dir ënner Statuten 2015.

Matt enger Memberschaft oder engem Abonnement ënnerstetzt Dir net just d’Aarbescht vun der EBL mee Dir weist allgemengen Interessi um kommunalen Ëmweltschutz zu Lëtzebuerg an droot dozou bäi dass, d’Stëmm vun allen Ëmweltinteresséierte méi haart ze maachen.

Hei ënne fannt Dir di zwee Aschreiweformulaire fir Privatmember, resp. Abonnent bei der EBL ze ginn.


Äer Viirdeeler als Member oder Abonnent

 • Informatiounen iwwer Seminaire, Workshops a weider Événementer
 • bis zu 30 % Reductioun bei allen EBL-Seminairen a Konferenzen
 • bis zu 30 % Reductioun beim Kaf vu Publikatiounen
 • en Abonnement vun de Factsheets “TOP-Thema”
 • gratis Basisrecherch vun Ëmweltinformatiounen
 • Vermëttlung vu kompetenten Expert’en
 • u.v.m

Cotisatioune fir Memberen an Abonnenten

 • Privatpersounen:
  50 €
 • Gemengen:
  350 € (+0,05 € / Awunner)
 • Entreprisen & Institutiounen:
  400 €
 • Syndikater:
  350 €
 • Associations sans but lucratif:
  200 €


Privatmember ginn

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Abonnent ginn

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.