News

Infographik vun der Campagne “Ech Kafe Clever”

Ech Kafe Clever_Infographik_pngNotzt elo gratis den Infographik vun der Campagne “Ech Kafe Clever” an informéiert an Ärer Gemeng iwwert gesondheetlech onbedenklecht an ëmweltfrëndlecht Schoulmaterial!

Méi Informatiounen iwwert d’Campagne fannt Dir ob folgender Internetsäit:
www.ech-kafe-clever.lu