Good Practice

2013 ass de KlimaPakt zu Lëtzebuerg lancéiert ginn. An de Gemengen ass, dank dëser Kooperatioun teschend Stad a Gemeng, a punkto Klimaschutz a kuerzer Zäit immens vill geschitt! Elo ass et wichteg, dëst ganzt Wëssen, dat gesammelt gouf an d’Erfarungen déi gemaach goufen ze verbreeden, fir de Fortschrëtt nach e Stéck méi wäit ze bréngen.

Op dëser Säit fannt Dir eng Oplëschtung vu Projeten, déi erfollegräich a Gemengen zu Lëtzebuerg ëmgesat goufen. Kopéieren ass hei ausdrécklech erwënscht!

Dir hutt een oder e puer konkret Projeten, déi Dir am Kader vum Klimapakt realiséiert hutt, déi gutt funktionéiert hunn an déi Dir mat anere Gemengen deele wëllt? Kontaktéiert eis!
Zesumme mat Iech iwwerleeë mir eis déi beschte Méiglechkeet, Är erfollegräich Ideeën och bei anere Gemengen ëmzesetzen a Lëtzebuerg a Punkto Nohaltegkeet ee Schratt no vir ze bréngen.