Gemengepinnwand

15/06/2017 : Seminär – Pflege von Rasensportplätzen

D’Flosspartnerschaft Attert luet an op ee Seminär zum Thema “Pflege von Rasensportplätzen”, am Kader vun der Campagne “Ouni Pestiziden”. Bis viru kuerzem goufe Pestiziden op Sportsterraine genotzt fir de Wellkräider meeschter ze ginn an der Wiss een eenheetlecht Bild ze ginn. Säit dem 1. Januar 2016 as et awer per Gesetz verbueden, Pestiziden op ëffentleche Flächen unzewenden.

Der Campagne “Ouni Pestiziden” ass et wichteg, d’Gemenge bei dëser Ëmstellung ze ënnerstëtzen. Als Partner vun der nationaler Campagne organiséiert d’Maison de l’eau de l’Attert zu dësem Zweck eng praktesch Veranstaltung zu dësem spezifeschen Thema.

Invitatioun a Programm

Umelle kann een sech bis den 12. Juni 2017 iwwert: maison.eau@attert.com, Tel. 26 62 08 08

Plazen si begrenzt.